Schema för v.38 ute nu / Scheduel v.38 ute nu

Hej alla
Ni undrar kanske varför det kommer ett schema för en vecka i taget just nu. Det är för att vi försöker få till ett schema som passar så många som möjligt. Vi vet att det inte kommer gå att få ett schema som är helt perfekt för alla men vi gör vårt bästa. Därför anpassas det lite från vecka till vecka. Men förhoppningsvis så är vi nära ett schema som kommer vara bestämda tider.

Schema v.38

Hey all
You may be wondering why there is a schedule for one week at a time right now. This is because we try to get a schedule that suits as many people as possible. We know that it will not be possible to get a schedule that is absolutely perfect for everyone, but we do our best. Therefore, it is adjusted a bit from week to week. But hopefully we are close to a schedule that will be fixed times.

Scheduel v.38