Antidopingplan för OKK

Antidopingplan för Osby Konståkningsklubb Datum: 2023-07-13

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd avförbjudnamedel och metoder.

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening

Förebyggande åtgärder

 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om gällande antidopingplan.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och iandra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi uppmanar klubbens ledare/tränare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet påvaccineraklubben.se.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och tävlingsidrottare att göra e-utbildningen Ren vinnare.
 • Vi ålägger vissa ledare/tränare och tävlingsidrottare som tävlar i nationella serien att göra e-utbildningen Ren vinnare.
 • Ledare/tränare tar upp antidopingfrågan med sina aktiva genom att använda Antidoping Sveriges handledning ”Antidopingsnack”.
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva.
 • Vi använder Antidoping Sveriges serie filmade föreläsningar och tillhörande handledning för att fördjupa kunskapen hos föreningens ledare/tränare och aktiva.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
 • Vi sprider kunskap i sociala medier genom att följa Antidoping Sverige och dela inläggen.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer, banderollerm.m. från Antidoping Sverige som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Vi sparar antidopingplanen internt och lättillgängligt för att förnya vaccinationen inom tre år.

Akuta åtgärder

• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa.