Tävlingsklasser

Tävlingsklasser

Åkare delas in i klasser efter ålder och testnivå inför varje ny säsong. Åldern avgör om man tävlar som Minior, Ungdom, Junior eller Senior. Testnivån avgör om man tävlar som C-åkare (stjärntävling), B-åkare (klubbtävling), eller A-åkare (A-tävling).

För att få tävla måste man ha ett godkännt tävlingstest. Tävlingstestet kan godkännas av din tränare (om tränaren minst har utbildning steg 2) eller av domare vid ett testtillfälle. För att vara B-åkare krävs alltid minst test 2-2 och för att vara A-åkare finns det olika krav beroende på ålder. Fri 3 och Basic 2 som Minior, 3-3 som Ungdom 13 och 4-4 som Ungdom 15, Junior och Senior.

Nedan finns mer information om olika testkrav för olika tävlingsklasser samt åldersindelning och programlängd.

Åldersindelning efter födelseår säsongen 20/21

FödelseårFödelsedag senast 30/6Födelsedag efter 1/7
Före eller = 2000SeniorSenior
2001SeniorJunior
2002JuniorJunior
2003JuniorJunior
2004JuniorJunior
2005JuniorUngdom 15
2006Ungdom 15Ungdom 15
2007Ungdom 15Ungdom 13
2008Ungdom 13Ungdom 13
2009Ungdom 13Minior
Efter eller = 2010Minior

Typ av tävlingar

Det finns ett antal olika tävlingsklasser som man kan tävla i inom konståkning. Klasserna är indelade efter vilken (test)nivå som du är på (Elit, A, B eller Stjärnklass) och vilken ålder du är (minior, ungdom 13, ungdom 15, junior och senior).

De olika typerna av tävlingar som finns är:

  • A-tävlingar för A-åkare
  • Klubbtävlingar för B-åkare (klubbtävlingar är EJ lokala tävlingar inom klubben)
  • Stjärntävlingar för stjärnklass-åkare

A-Tävlingar och klubbtävlingarna har ett bedömningssystem som är baserat på det internationella bedömningssystemet som vi ser på SM, EM och VM med teknisk panel och ett flertal domare. I stjärntävlingarna får åkarna skriftliga omdömen (stjärnor) men inga poäng.

Uttagning till Elitserien sker utifrån uppnådda resultat vid A-tävlingar, och uttagning till SM utifrån uppnådda resultat vid elitserietävlingar.

Mer förklaring till Tävlingsklass och Test nivå

Här nedanför är en lite mer förklarande tabell i vilka tävlingar en åkare kan medverka på och vilka tester som krävs för att tävla i den klassen.

TävlingsklassFritestBasictestFriåkningKortprogramTävling
Miniorer StjärnklassTävlingstestMax 2 minStjärntävlingar
Miniorer B222:30(+/- 10 sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Miniorer A323 min(+/- 10 sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar
Ungdom 13 StjärnklassTävlingstestMax 2:30Stjärntävlingar
Ungdom 13 Stjärnklass_111Max 2:30Stjärntävlingar
Ungdom 13 B223 min(+/- 10 sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Ungdom 13 A333 min(+/- 10 sek)2:20(+/- 10sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar
Ungdom 15 StjärnklassTävlingstestMax 2:30Stjärntävlingar
Ungdom 15 Stjärnklass_111Max 2:30Stjärntävlingar
Ungdom 15 B2223 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Ungdom 15 B1333 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Ungdom 15 A443 min(+/- 10sek)2:20(+/- 10sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar
Junior StjärnklassTävlingstestMax 3 minStjärntävlingar
Junior Stjärnklass_111Max 3 minStjärntävlingar
Junior B2223 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Junior B1333 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Junior A443:30(+/- 10sek)2:40(+/- 10sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar
Senior StjärnklassTävlingstestMax 3 minStjärntävlingar
Senior Stjärnklass_111Max 3 minStjärntävlingar
Senior B2223 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Senior B1333 min(+/- 10sek)Stjärn- och klubbtävlingar
Senior Nationell (A)443:30(+/- 10sek)2:40(+/- 10sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar
Senior A443:30(+/- 10sek)2:40(+/- 10sek)Stjärn-, klubb och A-tävlingar

Aktuella dokument för tester

TestsystemGäller from 1 april 2018, uppdaterad 2018-09-06
Basictester -SkisserSkisser över element och slingor
Testprotokoll(uppd. 2018-07-30)
Checklista för föreningar i samband med test