Åkarlicens

Åkarlicens

Samtliga åkare som deltar i test eller någon form av tävlingsaktivitet ska ha licens. I åkarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under träningar och tävlingar samt vid resa till och från dessa.

  • Observera att det är åkarens FÖRENING som ska anmäla licensen, inte åkaren själv.
  • Licenserna hanteras i SIKA, ett administrativt system som ett företag som heter Pensum tillhandahåller. Åkarna är försäkrade hos Folksam.

Vem måste ha åkarlicens?

  • Samtliga åkare som avser genomföra test eller delta i tävling eller tävlingsliknande aktivetet (§ 117 SKFs Tävlings- och uppvisningsregler).
  • Varje åkare (Singelåkning, Paråkning, Isdans, Synkro) registreras individuellt. 

När gäller licensen?

  • Licensen gäller från 1 september till 31 augusti följande år. Licens som löses efter 1 juli gäller även för den kommande licensperioden.

Licensavgiften