Försäljning / Sale

OKK liksom alla andra ideella föreningar måste på ett eller annat sätt få in pengar för att kunna bedriva verksamheten.  Under säsongen har vi även en del försäljningar som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet. Ex. på detta är: Newbody, Kakservice, Julkalender och Bingolotto.
För den som känner att man inte kan sälja något utav dessa så går det bra att ”köpa” sig fritt. För att slippa kontanthantering så kommer vi att skicka faktura på alla kostnader via E-post. Viktigt är därför att du med jämna mellanrum kollar din inkorg så att betalning inte glöms bort.


OKK, like all other non-profit associations, must in one way or another receive money in order to run the business. During the season, we also have some sales that contribute financially to our business. Ex. on this are: Newbody, Cake Service, Christmas Calendar and Bingolotto.
For those who feel that you can not sell any of these, it is good to “buy” yourself free. To avoid cash handling, we will send an invoice for all costs via E-mail. It is important that you regularly check your inbox so that payment is not forgotten.

Som åkare i Osby kånståkningsklubb hjälper man till att stötta föreningen genom att sälja minst 10 paket/barn eller minst 15 paket/familj från Newbody under hösten. Alla åkare från grupp blå till Stora teamet skall sälja.

För den som vill så går det köpa sig fri, kostnaden är 650:-/åkare, 975:-/familj vid fler barn.
Vid frågor kontakta: styrelsen@osbykk.nu


As a skater in Osby kånståkningsklubb, you help to support the association by selling at least 10 packages / children or at least 15 packages / family from Newbody during the autumn. All skaters from group blue to the big team must sell.

For those who do not want to sell, you can buy you free, the cost is SEK 650 / skater SEK 975 / family with more children.
For questions, contact: styrelsen@osbykk.nu

Osby Konståkningsklubb har även försäljning av kakor genom Kakservice. Åkarna i grupperna hjälper till att stöta föreningen genom att sälja kakburkar.

Vid frågor kontakta: forsaljning@osbykk.nu


Osby Figure Skating Club also sells cakes through Kakservice. The skaters in the groups help to support the association by selling cookies.

For questions, contact: forsaljning@osbykk.nu

Som åkare i Osby Konståkningsklubb hjälper man till med att stötta föreningen genom att sälja minst 1st. Bingolott per vecka.

Gå in på registrera och prenumenera så får du Bingolotterna direkt hem i brevlådan.

www.bingolotto.se

För den som vill så går det köpa sig fri kostnad är 520kr/åkare. 


As a skater in Osby Figure Skating Club, you help to support the association by selling at least 1. Bingo lottery per week.

Go to register and subscribe and you will receive the Bingo tickets directly home in the mailbox.

www.bingolotto.se

For those who do not want to sell, you can buy you free, the cost is SEK 520 / skater.

Nu har ni möjlighet att stötta Osby KK genom Pantamera och Lions Osby insamling av pantburkar eller PET flaskor. Det går bra med vanliga svenska burkar och/eller utländska burkar. Det man ska tänka på är att inte trycka ihop burkarna/flaskorna. Man får inte blanda metall burkar och plastflaskor i samma påse utan då krävs två säckar. När säcken är full försluts säcken med medföljande strips.

Inlämning av full säck sker till Lions på Godsvägen i Osby på måndagar, dock behövs ett SMS skickas till följande nummer hos Lions Osby 072-747 56 00 senast söndagen innan, där man anger att det gäller Osby Konståkningsklubb.

För varje full säck får Osby KK 250:-

Vill ni ha en säck eller har frågor gällande Pantamera kontaktar ni styrelsen@osbykk.nu


Now you have the opportunity to support Osby KK through Pantamera and Lions Osby collection of pawn jars or PET bottles. Ordinary Swedish cans and / or foreign cans work well. The thing to keep in mind is not to squeeze the jars / bottles. You must not mix metal cans and plastic bottles in the same bag, but then two bags are required. When the bag is full, the bag is closed with the included strips.

Full bags are handed in to Lions on Godsvägen in Osby on Mondays, however, an SMS must be sent to the following number at Lions Osby 072-747 56 00 no later than the Sunday before, stating that it applies to Osby Figure Skating Club.

For each full sack, Osby KK receives SEK 250.

If you want a bag or have questions regarding Pantamera, please contact styrelsen@osbykk.nu