Frånvaroanmälan / Absence notification

Om ni inte kan komma till träningen, skicka ett sms till Karin: 0707 667 971

Vill ni komma in kontakt med tränaren för övriga frågor, skicka ett mejl till tranare@osbykk.nu