Frånvaroanmälan / Absence notification

Här kan ni anmäla om ni inte kan komma till träningen.

Here you can register if you can not come to the training.