Skridskoskolan Våren 2024 / Skating school Spring 2024

Vårterminen börjar på lördag den 13 januari 2024!

Vi kommer att ha 2 ispass: Lördagar 10:15-11:00 (stora banan) och torsdagar 17:00-17:45 (lilla banan). Anmälan görs här: https://osbykk.nu/?page_id=2339

Kostnad: 750 kr / termin (ca 10 veckor). Medlemsavgift 200kr / år. Betalning sker med Swish.

Läs mer om vad som behövs till träningen här: https://osbykk.nu/?page_id=1132

Har ni frågor? Skicka ett mejl till skridskoskolan@osbykk.nu

Vänliga hälsningar Osby KK’s Skridskoskola

There will be 2 training times per week: Saturdays 10:15-11:00 (big rink) and Thursdays 17:00-17:45 (small rink). Please register here: https://osbykk.nu/?page_id=2339

Cost: 750 kr per term (around 10 weeks). Membership fee: 200kr per year. Payment is made with Swish.

Please read more about skate school here: https://osbykk.nu/?page_id=1132

Email skridskoskolan@osbykk.nu with any questions!

Regards,

Osby KK Skate School