Meddela om ni inte kommer på morgonträning / Let us know if you do not come to morning training

Nu när vi har börjat med morgonträningen är det extra viktigt att meddela om man inte kommer på ett pass. Helst skall man göra det kvällen innan om man redan vet om det då. Skicka till tranare@osbykk.nu eller gå in och anmäl med vårt formulär: Anmäl frånvaro

Now that we have started with the morning training, it is extra important to announce if you do not come to a session. Preferably you should do it the night before if you already know about it then. Send to tranare@osbykk.nu or go in and report with our form: Absence notification