Medlemsinfo / Member info

Medlem

Här kan man hitta information som är viktig att känna till när man är medlem i Osby Konståkningsklubb. Hittar ni inte informationen här kan ni alltid kontakta oss på styrelsen@osbykk.nu

Vi behöver din hjälp att lägga in/uppdatera dina medlemsuppgifter i Osby KK’s medlemsregister. Klicka här så kommer du till formulär. Det är enkelt och tar bara några minuter.

Vi vill på ett säkrare sätt hantera era/era barns personuppgifter men även för att kunna leva upp till kraven från Riksidrottsförbundet kring korrekt information för bidragstagande föreningar. Uppgifterna är till för internt bruk inom Osby KK och personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Läs mer om personuppgiftslagen här http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/Personuppgiftslagen

Vi är väldigt tacksamma om du hjälper till att uppdatera vårt medlemsregister. Gör det gärna nu

Member

Here you can find information that is important to know when you are a member of Osby Figure Skating Club. If you do not find the information here, you can always contact us atstyrelsen@osbykk.nu

Some information is also available in english, if it´s not available please ask us and we will help you. You could send an email to styrelsen@osbykk.nu 

We need your help to enter / update your membership information in Osby KK’s membership register. Click here to access the form. It’s easy and only takes a few minutes.

We want to handle your / your children’s personal data in a more secure way, but also to be able to live up to the requirements from the Swedish Sports Confederation regarding correct information for grant-winning associations. The information is for internal use within Osby KK and personal data is handled in accordance with GDPR.

Read more about the Personal Data Act here (Only in Swedish) http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/Personuppgiftslagen

We are very grateful if you help to update our membership register. Feel free to do it now!