Skicka in er musik och boka samtal med tränare / Submit your music and schedule conversations with the coach

11 sep

Har fått från vår huvudtränare Sergii att han skulle vilja att alla åkare skickar in sin musik som de använder till sina program. Antingen skickar man ett mail till:

sergii.selega@hotmail.com

Eller så kan ni ta med er musiken på ett USB minne ner till träningen så kan Sergii lägga över det i datorn.

Sergii skulle även vilja planera in utvecklingssamtal med åkare och deras föräldrar för att diskutera planer och vilka önskemål som finns. Så kom förbi innan eller efter en träning och kom överens om en tid där ni kan träffas och prata.

Has received from our head coach Sergii that he would like all skaters to submit their music that they use for their programs. Either send an email to:

sergii.selega@hotmail.com

Or you can take the music on a USB memory down to the training and Sergii can transfer it to the computer.

Sergii would also like to schedule development talks with skaters and their parents to discuss plans and what wishes there are. So come by before or after a workout and agree on a time where you can meet and talk.