Riktlinjer kring tävlingsverksamhet och idrottsanläggningar med anledning av Covid-19 / Guidelines for competition activities and sports facilities due to Covid-19

Här nedan finns information som gäller Covid-19. Hur man skall bete sig på träningar och tävlingar.

Även enkla steg för att göra egenkontroll för att säkerställa att vi inte smittar någon annan.
Tänk på att vara rädda om varandra.


Below is information about Covid-19. How to behave at trainings and competitions.

Even simple steps to do self-control to ensure that we do not infect anyone else.
Remember to take care of each other.


Uppdaterad information angående Covid-19

Information om om bearbetade rekommendationer

Rekommendationer med anledning av skärpta råd_rev_2020-11-05

Bilaga 1_information angående. undantag för yrkesmässig idrott

Länkar till informationen om Covid-19

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om Covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Coronaviruset och idrottsrörelsen – Riksidrottsförbundet

Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer kring tävlingsverksamhet med anledning av Covid-19 – Svenska Konståkningsförbundet

Allmän information till föreningar och anhöriga till åkare om konståkningens tävlingsverksamhet under corona