Medlemsförmåner / Membership benefits

Förmåner

Som medlem i Osby KK har vi numera har 10% på känga och skena hos  Ishuset/Skateparadice.

Benefit

As a member of Osby KK, we now have 10% on the boot and rail at Ishuset / Skateparadice.