Nytt schema v.37 och nya grupper / New schedule v.37 and new groups

Nu har vi ett schema för vecka 37. Nytt för denna vecka är även att Sergii har delat in åkarna i nya grupper med nya namn. Detta för att underlätta för honom att veta vilken nivå åkarna är på. Så kolla in de nya grupperna så ni vet vilken ni tillhör.

Shemat v.37

A-Åkare Grupp RÖD / A-Skaters Group RED

B-Åkare Grupp ORANGE / B-Skaters Group ORANGE

C-Åkare Grupp GUL / C-Skaters Group Yellow

C-Åkare Grupp GRÖN / C-Skaters Group GREEN

Fortsättningsgrupp BLÅ / Continuation group BLUE (Förut Bärnsten)

Now we have a schedule for week 37. New for this week is also that Sergii has divided the skaters into new groups with new names. This is to make it easier for him to know what level the skaters are at. So check out the new groups so you know which one you belong to.

Sceduel v.37

A-Åkare Grupp RÖD / A-Skaters Group RED

B-Åkare Grupp ORANGE / B-Skaters Group ORANGE

C-Åkare Grupp GUL / C-Skaters Group Yellow

C-Åkare Grupp GRÖN / C-Skaters Group GREEN

Fortsättningsgrupp BLÅ / Continuation group BLUE (Before Amber)