Påminnelse kickoff / Reminder kickoff

4 sep

Vi skulle vilja påminna om att det är dags för Kickoff 2020 nu på söndag 6/9 kl 14:00-16:00.

Då det har blivit ändring i restriktionerna gällande covid-19 så har vi inte redigt samma problem som vi hade när vi skickade ut inbjudan. Och vi hade som plan att dela upp mötet i 2 grupper om vi hade behövt göra det och därför var det viktigt för oss att veta hur många som skulle komma.
Nu har vi inte redigt samma problem. Så om det är någon som inte har anmält sig innan sista anmälnings datumet men som ändå skulle vilja komma så är ni varmt välkomna om ni vill. Ju fler vi blir desto roligare blir det.

Datum: 6/9
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Osby Scoutgård, Ebbarpsvägen 104, 283 91 Osby

Länk till Karta för att hitta till Osby Scoutgård

We would like to remind you that it is time for Kickoff 2020 now on Sunday 6/9 at 14: 00-16: 00.

As there has been a change in the restrictions regarding covid-19, we do not have the same problem as we had when we sent out the invitation. And we planned to divide the meeting into 2 groups if we had to do it and therefore it was important for us to know how many would come.
Now we do not have the same problem. So if there is someone who has not registered before the last registration date but who would still like to come, you are warmly welcome if you want. The more we become, the more fun it becomes.

Date: 6/9
Time: 14:00 – 16:00
Location: Osby Scoutgård, Ebbarpsvägen 104, 283 91 Osby

Link to Map to find Osby Scoutgård