Valberedningens förslag till styrelse inför säsongen 2023/2024

30 maj

Ordförande 1 år – Carolina Nilsson

Ledamot 2 år – Ann-Charlotte Listerud

Ledamot 2 år tillika kassör – vakant    

Dessutom behöver göras fyllnadsval

Ledamot 1 år (efter Isabelle Arvidsson)  – Sara Listerud

Ledamot 1 år (efter Nina Nordström) – Sara Roslund

Suppleant 1 år – Roee Dori

Suppleant 1 år – Emily Cato Ekberg

Suppleant 1 år – vakant

Valberedningen kan inte nominera någon till rollen som kassör då vi inte hittat någon som kan tänka sig att åta sig uppdraget. Vi vänder oss till årsmötet att besluta om hur man bäst löser denna situation.

Valberedningen
Emma Jönsson och Katarina Plantin