Bilder från Showen / Pictures from the show

29 apr

Bilderna från showen är klara. Följ länken för att se dem:

www.roeedori.instaproofs.com/okk

På den första sidan Behöver du registrera dig med din e-postadress och ange lösenordet (okk230422). Då kan du se alla bilder uppdelade i akter. För att följa GDPR och respektera allas integritet kommer bara föräldrar att ha möjligt att ladda ner/spara bilderna. Om du vill ladda ner några av bilderna, eller få några av dem borttagna, skicka ett mail till roeedori@gmail.com

Det är bäst att se bilderna på datorn. Hoppas du njuter!

The images from the show are ready. Please follow the link to see them all:

www.roeedori.instaproofs.com/okk

In the first screen, you will need to register with your email address and enter the password (okk230422). Then you can see all the images divided into the different acts. To follow GDPR and respect everyone’s privacy, downloading/saving the images will only be possible to parents. If you wish to download some of the images, or have some of them removed, please send an email to roeedori@gmail.com

It is best to view the images on the computer. Hope you enjoy!