Påminnelse om anmälan till Slingan/ Reminder of registration to Slingan

16 mar

God kväll, vi vill påminna er som inte anmält er men vill delta att anmäla er till Slingan. Sista anmälningsdagen är den onsdagen 24 mars. Anmälan sker på blanketter i ishallen. Har ni inte möjlighet att anmäla på blankett så går det bra att skicka in anmälan till styrelsen@osbykk.nu.

Slingan kommer att genomföras den 10 april.

För er som inte varit med tidigare så går en Slingan uppvisning till som en tävling (utan domare). Först
värmer man upp utanför is, sen uppvärmning på is 4 minuter/grupp. Därefter åker man själv och visar upp sitt program (program finns till alla aktiva)! Givetvis finns det lösningar om man inte vill åka själv, det viktigaste är att det är roligt! Klädsel är valfri men har man en fin konståkningsdräktdräkt passar det att visa upp den. För er som har program så går det givetvis bra att delta, åka och visa upp detta.

Då det är speciella tider med restriktioner (som kan ändras) kommer vi planera upp tidsschema efter
ordinarie träningsgrupp som måste respekteras och hållas! För att vi säkert ska följa alla
rekommendationerna så får max två anhöriga vara på plats i hallen på utsatt tid.
Vi kommer även filma uppvisningen så att nära och kära har möjlighet att se det digitalt!

ENGLISH
Good evening, we want to remind you who has not register but want to participate to register for Slingan. The last day to register is Wednesday 24 March. Registration takes place on forms in the ice rink. If you do not have the opportunity to register on a form, it is possible to send the registration to styrelsen@osbykk.nu.

The loop will be completed on April 10.

For those of you who have not been before, a Slingan show is a competition (without judges). First
heating outside ice, then heating on ice 4 minutes / group. Then you go yourself and show your program (programs are available to everyone active)! Of course there are solutions if you do not want to go by yourself, the most important thing is that it is fun! Attire is optional, but if you have a nice figure skating suit, it is possible to show it off. For those of you who have programs, it is of course good to participate, go and show this.

As there are special times with restrictions (which can be changed), we will plan the schedule accordingly regular training group that must be respected and kept! So that we can safely follow everyone recommendations, a maximum of two relatives may be present in the hall at the appointed time.
We will also film the show so that loved ones have the opportunity to see it digitally!

Med vänlig hälsning / Kind regards, Jens