Schemaändring onsdag/Schedule adjustment 17/3

13 mar

På onsdag nästa vecka kommer det bli förändringar i schemat pga. studiedag. Berörda av ändringen kommer få ett mail.

There will be changes in the schedule wednesday next week due to “studiedag”. We will be sending an mail to those who will be affected.

Med vänliga hälsningar/ Kind regards, Jens