Ishallsgruppen informerar

18 apr

Ishallsgruppen informerar: 20240417

VI VET ATT MÅNGA UNDRAR HUR DET GÅR…DET GÅR FRAMÅT OCH ÄR FORTSATT POSITIVT MEN ÄR TIDSÖDANDE PGA ATT ALLT MÅSTE GÖRAS I RÄTT ORDNING. PROVSVAREN PÅ ÅRETS LUFTPROVER HAR KOMMIT OCH INGET NEGATIVT PÅVISAS. BESIKTNING AV BETONGFUNDAMENT SAMT KONSTRUKTION ÄR UTFÖRD OCH VI INVÄNTAR SVAR PÅ DETTA. DETALJPLANSÄNDRING PÅGÅR. INFORMATION KOMMER ATT PRESENTERAS LÖPANDE EFTERHAND SOM ARBETET GÅR FRAMÅT. NÄRMAST EFTER SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS MÖTE I SLUTET AV APRIL.