Bedrägeri – beware of scam!

25 aug

Vi vill varna att det har kommit flera försök till bedrägeri. Meddelandet ser ofta ut som det skickas av någon ni känner. Osby KK kommer ALDRIG att be er för pengar, utan när vi skickar fakturor för medlems och träningsavgifter. Akta er! Har ni frågor så är det bara att skicka mail till styrelsen@osbykk.nu

We would like to warn you that there have been many attempts for fraud. Emails are usually sent (or made to look like) from familiar addresses. Osby KK will never ask for money other than invoices we send for training and member fees. Be careful! If you have any questions please send mail to styrelsen@osbykk.nu