Årsmöte/ Annual meeting 6/6 17:00

27 maj

Varmt välkommna till Osby konståkningsklubbs årsmöteden 6/6 klockan 17:00. Vi vill mer än gärna träffa er alla vid en fysisk träff men tyvärr finner vi ingen annan möjlighet än att genomföra årsmötet digitalt med anledning av rådande situation. Mötet kommer att genomföras digitalt via Teams och du ansluter genom att klicka på länken: Klicka här om du vill delta i mötet

Vi publicerar även här våra arbetsgruppers och styrelsen verksamhetsberättelser samt revisionsberättelsen som ni kan ta del av innan mötet. Inga motioner har inkommit styrelsen inför kommande årsmöte.

A warm welcome to Osby figure skating club’s annual meeting 6/6 at 17:00. We would more than like to meet you all at a physical meeting, but unfortunately we find no other option than to conduct the annual meeting digitally due to the current situation. The meeting will be conducted digitally via Teams and you join by clicking on the link: Klicka här om du vill delta i mötet

We also publish here our working groups and the board’s annual reports and the auditor’s report, which you can read before the meeting. No motions have been received by the board ahead of the upcoming annual meeting.

Ni finner även dagordning från tidigare annonserad inbjudan samt förenings stadgar.

You will also find the agenda from the previously announced invitation and the association’s statutes.

Med vänlig hälsning, Styrelsen/ Kind regards the board for Osby konståkningsklubb