Årsmöte/ Annual meeting 6/6

24 apr

Härmed kallas du som medlem till Osby konståkningsklubbs årsmöte. I bifogade stadgar, kap 3, finns regelverket kring årsmöten. Bifogat finns även dagordning för mötet.

Dag:   Söndagen 6:e juni 2021.      Tid: 17:00      

Vi kommer i anslutning till mötesdagen ge besked på om det kommer att gå genomföra fysiskt i ishallen eller om vi kommer bli tvungna att genomföra även detta mötet digitalt. Om så blir faller kommer en teamslänk att publiceras här på hemsidan.

You are hereby invited as a member to Osby Figure Skating Club´s annual meeting. The attached statutes, Chapter 3, contain the regulations regarding annual meeting. You will find the agenda for the meeting down below.

Day: Sunday, 6th June, 2021.       Time: 17.00     

We will closer to the meeting day tell you if we are able to make this meeting physical in the ice rink or digital. If this meeting will be digital we will publish a teamsinvite here on the website.

Med vänliga hälsningar/ Kind regards Jens