Uppdaterat träningsschema skridskoskolan/Updated traningschedule skatingschool

Det uppdagades ett tryckfel i tidigare publicerat schema för skridskoskolan. Nedan länk är till det uppdaterade schemat.

A printingerror was discovered in a previously published schedule for the skatingschool. Below is a link to the updated schedule.

Med vänliga hälsningar Jens / Kind Regards Jens