Vår populära skridskoskola är full/ Our popular skatingschool is full

Vi kan för närvarande inte ta emot fler anmälningar till vårterminen 2021.Vi har en väntelista och vid ett ev. avhopp kan det finnas möjlighet att få en plats under terminen. Vänligen skicka ett mail till okkskridskoskola@outlook.com så sätter vi upp er på väntelistan.

We are currently unable to accept any more registrations for the spring semester 2021. We have a waitinglist and in the event of a dropout, it may be possible to get a place during the semester. Please send an email to okkskridskoskola@outlook.com and we will put you on the waiting list.

Med vänliga hälsningar, Skridskoskolan/ Kind regards, Skateingschool