Kort information/Short informations

Hej,

Som många säkert uppmärksammat så meddelade Regeringen uppdaterade rekommendationer igår. De tidigare rekommendationer gäller fortfarande och fram tom 24 januari. I förra veckan så förlängde kommunen sina tidigare beslut. Vi förväntar oss besked ifrån kommunen och sedan ytterligare förtydligande ifrån förbunden utifrån de direktiv som Smittskydd Skåne meddelat.

Styrelsen har möte på söndag och kommer ge mer besked så fort vi vet mer.

Med vänliga hälsningar, Jens

Hello,

As many have probably noticed, the Government announced updated recommendations yesterday. The previous recommendations applies until and including 24 January. Last week, Osby kommun extended their previous decisions. We expect information from the Osby kommun and then further clarification from the association based on the directives issued by Smittskydd Skåne.

The board has a meeting on Sunday and will announce more information when we get it.

Kind regards, Jens