Gymnasieungdomar kan delta i idrottsaktiviteter

Folkhälsomyndigheten öppnar nu för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserad idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Detta under underutsättningar att de råd och föreskrifter som finns följs.

Detta medför att vi kan från den 6 februari kan bedriva träningsverksamhet för ungdomar födda 2002 eller senare.

The Swedish Public Health Agency has now opened up for older young people born in 2002 or later to participate in organized sports and leisure activities, both indoors and outdoors. As long as all national advices and regulations isfollowed.

This means that from 6 February we can conduct training activities for young people born in 2002 or later.

Med vänliga hälsningar, Jens/ Kind Regards, Jens