Schema v.44 och info / Schedule v.44 and info

Då det är höstlov denna vecka så kommer den vanliga träningen vara inställd. Men som ni förhoppningsvis har läst här på sidan innan så kommer det vara Höstlovsläger måndag till torsdag. Nedan kommer ni kunna läsa vilken grupp som ni tillhör som har anmält er till lägret. Och även vilka tider som gäller.

Skridskoskolan kommer att ha träning på Onsdag som vanligt men på lördag så är det ingen träning.

Synkro kommer ha träning på söndag kväll 18:45 – 21:00

Ni som skall vara med på lägret tänk tå att ta med lie mellanmål och dricka så ni håller er energi uppe. Detta lägret är inte redigt som tidigare läger där det varat över hela dagen och det ingått lunch utan nu slutar vi runt 13 på dagen. Men på torsdagen så avslutar vi med lite Halloween party med snacks!

Det är även Skåne-juniorserietävling på tisdag eftermiddag/kväll och vi önskar alla deltagare lycka till. I vanliga fall skulle vi uppmana så många som möjligt att komma och heja på de som är på isen men på grund av Covid-19 så måste vi hålla ner antalet i hallen till tävlande och de andra som måste vara på plats.
Men vi kan väll göra så att vi kan skriva ett meddelande på Facebook eller sms om ni vet vilka som skall tävla och önska ett lycka till för att visa vårt stöd.


As it is autumn break this week, the regular training will be canceled. But as you have hopefully read here on the page before, it will be Autumn Holiday Camp Monday to Thursday. Below you will be able to read which group you belong to that has signed up for the camp. And also what times apply.

The skating school will have training on Wednesday as usual, but on Saturday there will be no training.

Synkro will have training on Sunday evening 18:45 – 21:00

You who are going to be at the camp, think about bringing a snack and a drink so you keep your energy up. This camp is not ready like previous camps where it lasted all day and lunch was included, but now we end around 13 in the day. But on Thursday we end with a little Halloween party with snacks!

There is also a Skåne junior series competition on Tuesday afternoon / evening and we wish all participants good luck. Normally we would urge as many as possible to come and cheer on those who are on the ice but due to Covid-19 we have to keep down the number in the hall to competitors and the others who must be in place.
But we can make it so that we can write a message on Facebook or text message if you know who will compete and wish good luck to show our support.


Grupp 1 / Group 1
Vera Poppe
Rebecka Wereén
Nellie Rosquist
Tova Nilsson
Althea Thulin
Grupp 2 / Group 2
Noa Dori
Sabine Dori
Bianca Stirbu
Maya Balan
Iona Balan
Grupp 3 / Group 3
Ella Listerud
Hailey Tufvesson
Tilde Dahlqvist Listerud
Chloe Oh
Matteo Salerno
Jiwoo Moon
Arianah Pal
Nehal Jain
Mia Pandurosek

Måndag / Monday
Tid / TimePlats / PlaceGrupp / Group
08.30 – 09.10Off-iceGrupp 1 / Group 1
09.15 – 10.15 IceGrupp 1 / Group 1
10.15 – 11.15 IceGrupp 3 / Group 3
11.15 – 11.30, Spolning av is / Cleaning off iceStrechGrupp 3 / Group 3
11.30 – 12.30 IceGrupp 2 / Group 2
12.35 – 13.10 Off-iceGrupp 2 / Group 2
Tisdag / Tuseday
Tid / TimePlats / PlaceGrupp / Group
08.30 – 09.10Off-iceGrupp 2 / Group 2
09.15 – 10.15IceGrupp 2 / Group 2
10.15 – 11.15IceGrupp 3 / Group 3
11.15 – 11.30, Spolning av is / Cleaning off iceStrechGrupp 3 / Group 3
11.30 – 12.30IceGrupp 1 / Group 1
12.35 – 13.10Off-iceGrupp 1 / Group 1
Onsdag / Wednesday
Tid / TimePlats / PlaceGrupp / Group
08.30 – 09.10Off-iceGrupp 1 / Group 1
09.15 – 10.15 IceGrupp 1 / Group 1
10.15 – 11.15 IceGrupp 3 / Group 3
11.15 – 11.30, Spolning av is / Cleaning off iceStrechGrupp 3 / Group 3
11.30 – 12.30 IceGrupp 2 / Group 2
12.35 – 13.10 Off-iceGrupp 2 / Group 2
Torsdag / Thuseday
Tid / TimePlats / PlaceGrupp / Group
09.00 – 09.45IceGrupp 2 / Group 2
09.45 – 10.30IceGrupp 3 / Group 3
10.30 – 10.45, Spolning av is / Cleaning off ice
10.45 – 11.30 IceGrupp 1 / Group 1
11.30 – 12.00 ,Halloween party ALL on ice ( dress up!)Ice partyAlla / All