Kommittéer

Om ett barn/ungdom är medlem i Osby Konståkningsklubb kommer det an på föräldrarna hjälper till med ideellt arbete i föreningen. Är ungdomen 18 år är det ungdomen själv eller dess föräldrar/närstående som hjälper till med ideellt arbete i föreningen. Under de olika kommittéerna kan ni läsa vilka föräldrar som är med i respektive kommitté och vilken som är ansvarig.
Varje kommitté träffas regelbundet under säsongen och går igenom vad som behöver göras inför de olika arrangemang föreningen arrangerar. Det kan vara allt från tävlingar och läger till isshow och samkväm.