Träningstider / Schema

Vi har gjort att varje vecka har sitt egna schema och klicka på den vecka som ni vill kolla in. När det finns ett fast schema som gäller mer än en vecka så kommer det att stå tydligt att det är ett schema som gäller tillsvidare.

We have made each week has its own schedule and click on the week you want to check out. When there is a fixed schedule that applies for more than a week, it will be clear that it is a schedule that applies until further notice.

Länkar till Schema / Links to Schedule
Vecka 37 / Week 37
Vecka 36 / Week 36