Onyx

Medlemmar i Onyx

Frida Carzborn
Elsa Idström
Freja Mitchell
Åsa Mitchell
Manda Thomasson
Vera Poppe